1
Trộm Phép
1
4
Chiến Binh
2
/
4
/
6
2
Ám Long
2
/
4
/
6
2
Đồ Long
2
/
4
/
6
2
Huyễn Long
2
/
4
/
6
/
8
2
Đấu Sĩ
2
/
4
/
6
/
8
3
Pháp Sư
3
/
5
/
7
/
9
2
Kỵ Sĩ
2
/
3
/
4
/
5
/
6
1
Cuồng Long
2
/
4
/
6
/
8
1
Chiến Binh Rồng
2
/
4
/
6
/
8
1
Kim Long
3
/
5
/
7
/
9
Tướng chủ lực
Chúng tôi sẽ hoàn thành sớm
Đội hình meta

Hướng dẫn chơi đội hình Olaf chiến binh - Tiều phu đốn củi

Update: 2 tuần trước
Phiên bản: now
Tác giả: Lộc Lê
Chia sẻ

Giới thiệu

.

Đội hình

.

Lối Chơi

.

Ưu Điểm

.

Nhược điểm

.

Trang Bị

.