Daisy Của Zoe Đtcl

Giá10 tiền
Tộc/Hệ
Xếp hạng:-
Máunull / 0 / 0Mana0Atk Dame120 / 216 / 389Tốc độ đánh0.50Kháng phép60Giáp60Tầm đánh

Kĩ Năng

Nghiền Nát

Mana: 0

Daisy dậm xuống đất xung quanh mục tiêu, gây sát thương phép.

Damage750/1500/10000

Tộc Hệ

Đội Hình Đi Kèm

Nâng Cấp Rồng Thần Và Mẹo Bổ Trợ