Sett Đtcl

Giá1 tiền
Tộc/Hệ
Xếp hạng:-
Máu650 / 1170 / 2106Mana60Atk Dame60 / 108 / 194Tốc độ đánh0.70Kháng phép40Giáp40Tầm đánh

Kĩ Năng

Không Trượt Phát Nào

Mana: 60

Trong vài giây tiếp theo, Sett nhận Giáp và Kháng Phép, và cứ mỗi hai đòn đánh sẽ gây thêm sát thương

Giáp và kháng phép cộng thêm50/60/80Sát thương vật lí gây thêm150/155/170

Tộc Hệ

Cuồng Long
Nội Tại: Năng Lượng được chuyển thành Nộ; đòn đánh sẽ cho 15 Nộ. Sau khi sử dụng Kỹ Năng, trở nên cuồng nộ trong 4 giây: Tăng 25% Tốc Độ Đánh nhưng không thể nhận thêm Nộ. Tướng nhận thêm tốc đánh và hút máu toàn phần khi cuồng nộ
2
50% tốc đánh và 15% hút máu toàn phần
4
100% tốc đánh và 30% hút máu toàn phần
6
175% tốc đánh và 50% hút máu toàn phần
8
250% tốc đánh và 75% hút máu toàn phần
Senna
Sett
Shyvana
Hecarim
Xayah
Rakan
Chiến Binh Rồng
Sử dụng Thần Long Ban Phước để chọn ra một Đại Hiệp. Thần Long Đại Hiệp được tăng lượng lớn Máu và Sức Mạnh Phép Thuật,tăng thêm 20% với mỗi cấp sao của các Chiến Binh Rồng.
2
+ 250 máu, 18 sức mạnh phép thuật
4
+ 600 máu, 30 sức mạnh phép thuật
6
+ 900 máu, 50 sức mạnh phép thuật
8
+ 1200 máu, 75 sức mạnh phép thuật
Sett
Lee Sin
Karma
Yasuo
Kai'Sa
Volibear

Đội Hình Đi Kèm

Nâng Cấp Rồng Thần Và Mẹo Bổ Trợ