Tượng Ngọc Đtcl

Giá10 tiền
Tộc/Hệ
Xếp hạng:-
Máu1 / 2 / 3Mana0Atk Damenull / 0 / 0Tốc độ đánh0.65Kháng phép15Giáp15Tầm đánh

Kĩ Năng

Tan Vỡ

Mana: 0

Khi hết Máu, Tượng Ngọc sẽ phát nổ.

Tộc Hệ

Đội Hình Đi Kèm

Nâng Cấp Rồng Thần Và Mẹo Bổ Trợ