Zyra Đtcl

Giá2 tiền
Tộc/Hệ
Xếp hạng:-
Máu600 / 1080 / 1944Mana125Atk Dame40 / 72 / 130Tốc độ đánh0.70Kháng phép20Giáp20Tầm đánh

Kĩ Năng

Rễ Cây Trói Buộc

Mana: 125

Zyra hiệu triệu dây leo tấn công vào hàng có nhiều kẻ địch nhất, gây @[email protected] sát thương phép và làm choáng chúng trong @[email protected] giây.

Damage325/425/550StunDuration1/1.25/1.5

Tộc Hệ

Ám Long
Sát thương từ Ám Long nguyền rủa kẻ địch, giảm Giáp và Kháng Phép của chúng đi 40% trong 6 giây.Khi gây sát thương lên kẻ địch bị ám, tướng Ám Long nhận thêm chỉ số cộng dồn: Sức Mạnh Công Kích và Sức Mạnh Phép Thuật
2
1 sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật
4
3 sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật
6
6 sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật
Sylas
Sy'fen
Zyra
Pantheon
Thuật Sĩ
Thuật Sĩ nhận Năng Lượng mỗi khi đồng minh hoặc kẻ địch sử dụng Kỹ Năng.
2
4 năng lượng
3
6 năng lượng
4
8 năng lượng
Aurelion Sol
Zyra
Seraphine
Lulu
Măm Măm

Đội Hình Đi Kèm

S
H
Pantheon Zyra Ám Long
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
1
6
2
2
2
2
1
1
Chi Tiết
S
H
Đội hình Seraphine Hắc Hỏa
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
2
2
2
2
2
2
3
Chi Tiết

Nâng Cấp Rồng Thần Và Mẹo Bổ Trợ